Lajevardi Fountdation Logo
  1. وب سایت فارسی
  2. نمایشگاه ها
  3. نمایشگاه آثار چاپی گونتر اوکر
  • نمایشگاه آثار چاپی گونتر اوکر

    17 اردیبهشت – 26 شهریور

     

  • نمایشگاهی از منتخب آثار چاپی گونتر اوکر، هنرمند آلمانی، 17 اردیبهشت در بنیاد لاجوردی گشایش یافت. در این مراسم از کتاب آثار گونتر اوکر با عنوان "کرنش به حافظ" نیز رونمایی شد. این کتاب مجموعه آثاری را در بر می گیرد که با الهام از غزلیات حافظ خلق شده اند. کتاب مذکور از سوی انتشارات هنر معاصر وابسته به بنیاد لاجوردی چاپ و منتشر شده است. روند شکل گیری آثار اوکر همواره متأثر از تجربیات زندگی اش بوده است. در آثار او زندگی و هنر چنان در هم تنیده اند که گویی هیچ کدام موجودیت مستقلی ندارند. یکی از ویژگی های این هنرمند، گرایش او به برگرفتن مفاهیم از حوزه های گوناگون فرهنگی و وارد کردن آنها به جهان آثار خود است، او این تمهید را به شیوه ای برای اندیشیدن در مورد خود هنر تبدیل کرده است. آثار اوکر با اینکه در نگاه اول ساده می نمایند، اما عمیقاً دارای پیچیدگی های فکری هستند. اوکر علاقه ای شگرف به فرهنگ های جهان دارد و حاصل این علاقه سفرهای بسیار او به اقصی نقاط جهان است. سفرهایی که تجربه ی آنها، جوهره ی بسیاری از آثارش را در بر گرفته اند. هنرمندی که آثارش باز نمود رنج آدمی است و جستجوگری که در پی مرهمی برای فرهنگ بشری است. جستجویی که از باختر تا خاور را در بر می گیرد. از گوته تا حافظ شیرازی ...