Lajevardi Fountdation Logo
 1. وب سایت فارسی
 2. نمایشگاه ها
 3. نمایش ديگر- ديگرگونگى؛ حكايت شيخ صفى و هر چيز گستردنى
 • نمایش ديگر- ديگرگونگى؛ حكايت شيخ صفى و هر چيز گستردنى

  22 اردیبهشت - 16 تیر1396

  هنرمندان:

  فرهاد احرارنيا
  بيتا قزل اياغ
  ايرين انَستس و رنه گبرى
  سهند حساميان
  ندا رضوى پور
  سعيد روانبخش
  بویه سادات نیا
  حسين والامنش
   

 • در اين نمايش، "فرش" به‌عنوان چيزى گستردنى در مطالعه‌ی رشته‌اى از مناسبات اجتماعى و حرفه‌اى در حوزه هنر، نقشی مفهومى ايفا مى‌كند. اين پروژه پژوهش محور، دارای زمينه‌هاى گوناگونی است و نگرشی متفاوت به تلفیق‌های هنرمندانه، نهادى و سازمند را ارايه مى‌دهد.
  رويكرد پیش‌برنده نمایش نیز شامل دو بخش اصلى می‌شود كه در ارتباط با يكديگر قرار دارند و در گونه‌هاى متفاوت بازنمايى افکار و مفاهیم مطرح شده، حضور دارند. یک بخش شامل برگزیده‌ای از آثار هنرى كه در آن‌ "فرش" و يا هر شكل ـ مفهوم گستردنى، به‌چالش کشیده شده، واسازى شده و يا به‌عنوان امكان‌هاى جايگزين بازتوليد می‌شود. بخش دیگر شامل بسترى ديدارى، شنيدارى و نوشتارى است كه با داده‌های پژوهشى، آرشيوى و مستند، ترکیب شده و به‌وجود آمده است.
  هنرمندان: فرهاد احرارنيا، بيتا قزل اياغ، ايرين انَستس، رنه گبرى، سهند حساميان، ندا رضوى پور، سعيد روانبخش، بویه سادات نیا و حسين والامنش
  کیوریتور، مدرس و طراح برنامه: فرشته موسوی