Lajevardi Fountdation Logo
  1. وب سایت فارسی
  2. چاپ و نشر
  3. شیده تامی
  • شیده تامی
  • کتاب شیده تامی از کتاب‌های مشترک چاپ و نشر هنر معاصر و گالری اُ می‌باشد که بیوگرافی این هنرمند و منتخبی از آثار او را در بر می‌گیرد.

    از این کتاب در سال 1395 و همزمان با نمایشگاهی از آثار شیده تامی در گالری اُ رونمایی شد.