Lajevardi Fountdation Logo
 1. وب سایت فارسی
 2. وب سایت رسمی بنیاد لاجوردی
جاری
 • چهارمین صندوق اضطراری هنرمندان


  چهارمین رویداد صندوق اضطراری هنرمندان
  6.5.4 اسفند 1401
  بازدید: 16-21

 • صندوق اضطراری هنرمندان، گروهی متشکل از هنرمندان ایرانی است که در راستای تامین مالی برای کمکهای فوری و با هدف رفع احتیاجات ضروری هنرمندان، چون هزینههای درمان، اجاره مسکن و سفرهای تحصیلی فعالیت میکند.

  بیشتر بخوانید...