Lajevardi Fountdation Logo
  1. وب سایت فارسی
  2. نشر هنر معاصر
  3. بهجت صدر، رد در سیاهی
  • بهجت صدر، رد در سیاهی

    نشر هنر معاصر، چاپ نخست 1394

  • بهجت صدر، رد در سیاهی با نام «Behjat Sadr: Traces» ابتدا در فرانسه و در سال ۲۰۱۴ از سوی انتشارات Zaman Books منتشر شد. این کتاب که شامل آثار، شرح زندگی‌ و نامه‌های این هنرمند می‌شود، در سال ۱۳۹۵ به فارسی ترجمه شد و در پروژه‌ مشترک بنیاد لاجوردی با همکاری گالری آب انبار و استودیو کارگاه منتشر شد.