Lajevardi Fountdation Logo
  1. وب سایت فارسی
  2. درباره ما
  • درباره ما
  • بنیاد لاجوردی مجموعه‌ای‌ مستقل و غیرانتفاعی است که از سال 1384 و با تمرکز بر شناخت و ترویج فرهنگ و هنر معاصر ایران و جهان، فعالیت خود را آغاز کرد. برگزاری نمایش از آثار هنرمندان شاخص و نوگرا، تدارک نشست‌های تحقیقی و آموزشی که با مشارکت صاحب نظران انجام می‌شود و ایجاد فرصت برای اجرای پروژه‌های تجربی و تاثیرگذار در حوزه هنرهای تجسمی و رسانه‌های جدید، از جمله فعالیت‌های بنیاد لاجوردی در سال‌های اخیر است.   
    ما به‌دنبال ایجاد شرایط مناسب برای رشد خلاقانه‌ی ایده‌های تازه، در میدان هنر معاصر هستیم و از جریانات فکری و فرهنگی حمایت می‌کنیم که کمتر دیده شده‌اند و حرف تازه‌ای برای گفتن دارند. از اینرو با کمک نشر هنر معاصر که زیر مجموعه‌ی رسانه‌ای بنیاد لاجوردی است در تهیه، طراحی و نشر کتاب و کاتالوگ برای گالری‌ها، موزه‌ها، بیینال‌ها و حراج‌های هنری، همکاری می‌کنیم.
    مرکز مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی بنیاد لاجوردی نیز با کمک جامعه‌شناسان فرهنگی در مستندسازی رویدادهای هنری جامعه امروز ایران و شکل‌دهی به آرشیوهای تاریخی، مطالعات هدفمندی را انجام می‌دهد. رویکرد این بنیاد، ایجاد بستری برای ‌مطالعه و فهم هنر معاصر و در ارتباط با آن، جریان‌های روز اجتماعی در ایران و جهان است.    
    تقویت روابط بین‌المللی در حوزه فرهنگ و هنر از طریق همکاری با دانشگاه‌ها و موسسات معتبر و ایجاد فضایی برای معاشرت و همکاری هنرمندان و پژوهشگران فرهنگی با مجموعه‌داران و نمایشگاه‌گردان‌ها، از دیگر اهداف این بنیاد از نخستین روزهای فعالیت تا به امروز است.