Lajevardi Fountdation Logo
  1. وب سایت فارسی
  2. نشر هنر معاصر
  3. رودی باور در تهران
  • رودی باور در تهران

    نشر هنر معاصر، چاپ نخست 1394

  • کتاب به شرح و توضیح روند شکل‌گیری پروژه‌های شهری رودی باور، طراح گرافیک فرانسوی، در آتلیه‌های پاریس و زوریخ می‌پردازد. کتاب شامل بخش‌های مختلفی است و به توصیف پروژه‌های شهری باور از جمله فضاهای ساخته شده چند کاربردی مانند فرودگاه، بیمارستان، فضای بازی کودکان، نمایشگاه‌های صنعتی، مراکز تاریخی و مترو می‌پردازند. این کتاب به مناسبت حضور رودی باور در هفته‌ گرافیک تهران در سال ۱۳۹۴ منتشر شد.