Lajevardi Fountdation Logo
  1. وب سایت فارسی
  2. نشر هنر معاصر
  3. شهلا حسینی، منتخب آثار
  • شهلا حسینی، منتخب آثار

    نشر هنر معاصر، چاپ نخست 1394

  • کتاب منتخب آثار شهلا حسینی، مرور آثار، مصاحبه با هنرمند و یادداشت‌ها و مقالاتی پیرامون زندگی و آثار او را در بر می‌گیرد. این کتاب در همکاری بنیاد لاجوردی با گالری اُ منشر شده است.