Lajevardi Fountdation Logo
  1. وب سایت فارسی
  2. نشر هنر معاصر
  3. کرنش به حافظ
  • کرنش به حافظ

    نشر هنر معاصر، چاپ نخست 1395

  • کرنش به حافظ، منتخب آثار چاپی گونتر اوکر هنرمند آلمانی است که با الهام از اشعار حافظ خلق شده‌اند. در این کتاب که تصویرسازی اشعار حافظ است، بیوگرافی هنرمند، همراه با آثار و یادداشت‌هایی پیرامون افکار و آثار اوکر به سه زبان فارسی، انگلیسی و آلمانی منتشر شده است. 
    آثار اوکر در سال ۱۳۹۴ در بنیاد لاجوردی، موزه هنرهای معاصر تهران و حافظیه شیراز به نمایش گذاشته شد.